6/23/2009

B 2Życzmy sobie w Polsce, żeby zaraz za zakrętem były wystawy dzieł Dalego. Jak tu. Dali nie oszukuje - był wariatem i to widać na rysunkach, w rzeźbach, na zdjęciach. Mistrz szaleństwa. Na zdjęciu jego - Dalego - wyobrażenie anioła. Pusty w środku.