2/17/2013

Wschód
jakuck, moskwa
bez różnicy w cenie życia
różnica w podejściu do niego
stolica pokazuje pieniądze
jakuck je pokornie zarabia
wyjazd na syberię miał dać
odpowiedź na pytanie jak niszczy -50
odpowiedź brzmi tak, jak wrzątek
syberyjskie mrozy uczą pokory
nie wiem jak przeżyli je niektórzy mieszkańcy łagrów