8/25/2008

Werona, WłochyMiłość i wandalizm niejedno mają imię
Drzwi obok domu Julii z dramatu Szekspira
wyglądają jak księga gości lub księga kondolencyjna
w(y)stawiona przed wiekami na widok publiczny