4/18/2008

Marakesz, Maroko
Krawiec na jednej z bocznych uliczek Marakeszu
Jedno z miejsc na rozległym targu
gdzie widać jak pracują rzemieślnicy